Racing Lodges & Chalets


Racing Lodge & Chalet-kvalitetslägenheter byggs av massiva träelement, Varma Luonnonpuu, och erbjuder möjligheter till en fartfylld och varierande fritid, företagsanvändning och representationstillställningar. Byggnaderna förvaltas i form av bostadsaktiebolag och består av sammankopplade två- eller trevåningslägenheter med balkong.

Det huvudsakliga användningsändamålet för Racing Lodge-lägenheterna är representation, men de är även utrustade för övernattning. Varje Racing Lodge har fri sikt till huvudbanan, och i nedervåningen finns det ett eget representativt garage med glasväggar. Bolagsvederlaget för en Racing Lodge inkluderar rätten att använda banan på avtalade tider när den är stängd för andra. Utöver sina egna bantider är Racing Lodge-användarna naturligtvis välkomna att boka ytterligare bantider på KymiRing.

Racing Chalet-lägenheterna är belägna i andra raden bakom Racing Lodge-byggnaderna. Racing Chalet-användarna kan boka en bilplats i KymiRings robotparkeringshus till exempel för sina egna fritidsbilar. Bolagsvederlaget för en Racing Chalet inkluderar rätten att använda banan på avtalade tider när den är stängd för andra. Utöver sina egna bantider har Racing Chalet-användarna möjlighet att boka ytterligare bantider på KymiRing.

www.racinglodge.com
www.rakennusvarma.fi

 

Kymiring Ferrari 2018.10.5

 

Kymiring Drone 2018.10.5

B 1st

B basement