DEPÅBYGGNADEN

Depåbyggnaden består av tre våningar: bottenvåningen, mellersta våningen och en takterrass. På bottenvåningen finns tre sektioner, inklusive fyra garage för teknisk kontroll, 44 teamgarage (längd 20 m, bredd 6,5 m), kök, socialutrymmen, restaurangutrymmen och kontor. På mellersta våningen finns tävlingens övervakning, ett mediacenter, utrymmen för representation samt prispall. I den andra ändan av depåbyggnaden finns en tredje våning för kontorsutrymmen.

varikkorakennus graafi 01

varikkorakennus graafi 02