Motorsport

EN TÄVLINGSBANA SOM UPPFYLLER DE INTERNATIONELLA FIA/FIM-STANDARDERNA

Banan lämpar sig för organisering av internationella motorsportsevenemang och erbjuder utmärkta ramar för övning och träning på såväl nationell som internationell nivå.

KLASSIFICERING AV BANAN

Klassificerad av det styrande organet för världens motorsport FIA: Grad 1 (högsta). Klassificerad av det styrande organet för världens motorcykelsport, FIA: Grad A (högsta).

Klassifcieringsmaterialet producerades av Apex Circuit Design i samarbete med Kymi Ring. Tävlingsbanorna som Apex gjort upp har godkänts av FIA, FIM och CIK (världens styrande organ för karting). Klassificeringen godkändes i september 2014.

DESIGN

Banans master plan genomfördes 2010 med FIA-finansiering (Facility Improvement Programme).

Huvuddesignern, engelska Apex Circuit Design Ltd, har gjort designen baserad på långt utvecklade nationella planer. Apex har en gedigen erfarenhet av att planera internationella motorbanor.

Webbsida: http://apexcircuitdesign.co.uk/

INTERNATIONELLA TÄVLINGAR

Banorna, byggnaderna och apparaturen kommer att upprustas till internationell standard och säkerhetsklassificeringen kommer också att vara på en nivå som möjliggör organisering av internationella tävlingar. Exempel på tävlingar som kan eftersträvas är tävlingar inom de olika grenarna på huvudbanan.

havainnekuva

 

hero ilmakuva 4 syksy

Presentation AV BANAN

Den 4,6 km långa huvudbanan har planerats i enlighet med FIA 1-klassificeringen. På motorcykelsidan uppfyller banan fordringarna för FIM A-klassificeringen.

Banans design strävar efter att uppfylla förarnas krav oavsett erfarenhet och klass, och erbjuda en säker miljö att köra bil och åka motorcykel. 

Banan körs medsols och kommer att bestå av 18 kurvor, 9 åt höger och 9 till vänster, varav varje kommer att vara annorlunda gällande fart och radie (några med kombination av olika radier), och erbjuda även smidiga och spännande sträckor med fyra urskiljbara omkörningsställen.

Ett syfte med designen har varit att dra nytta av terrängens höjdskillnader: ett varv har en höjdskillnad på 20 meter mellan den högsta och lägsta punkten. Kurvornas lutning varierar på olika ställen av banan med maximalt 10 % på tre kurvor och ökar sålunda det mekaniska fästet för körning nära varandra och omkörningsmöjligheterna.

Klicka här för en presentation i PDF-format >

Målet är att skapa en ny plats för motorsport med infrastruktur som gör det möjligt att vara värd för betydande motorsportsevenemang i Finland.

Presentation av banan

Grenarna

assets/Uploads/images/header-motogp-copyright-mika-kallio.jpg

Tvåhjulingar


RatioCrop370240 lajikuva motogp v4

MotoGP

Mer om Grenen >

RatioCrop370240 lajikuva supermoto

Supermoto

Mer om Grenen >

RatioCrop370240 lajikuva motocross

Motocross

Mer om Grenen >

RatioCrop370240 lajikuva enduro

Enduro

Mer om Grenen >

RatioCrop370240 lajikuva speedway

Speedway & ICE SPEEDWAY

Mer om Grenen >

 


pits building 2

Depåbyggnaden

Depåbyggnaden består av tre våningar; bottenvåningen, mellersta våningen och en takterrass.

Läs Mer >

lajikuva kilpa ajokoulutus

Utbildning | Tävlingskörning

Som avsikt är att arrangera förarutbildning med racerbilar. Ett träningscenter för motorsport kommer också att finnas vid banan.