Kymiring

DEN LEDANDE MOTORBANAN OCH KÖRUTBILDNINGSCENTRET I NORRA EUROPA

KymiRing planerar en projekthelhet som byggs kring den ledande körutbildnings, trafiksäkerhets samt motorsportscentret i norra Europa.

Körutbildningscentret i KymiRing innefattar en mångsidig körövningsbana där det går att genomföra körutbildning för den tunga trafiken och för räddningstjänsten och försvarsmakten, samt körövning för civilfordon.

Helheten som planeras för motorsportsverksamheten består av en cirka 4,6 kilometer lång asfalterad, internationellt klassad motorbana, och en rallycrossbana i samband med den. Dessutom skapas en kartingbana samt en motocross-, speedway- och endurobana Avsikten är att man helhets betonat kan träna olika motorsportgrenar samt arrangera tävlingar.

Det är meningen att förverkliga byggnadsprojekt i området som bland annat innefattar ett hotell, en företagspark, skilda stödverksamhetsutrymmen samt ett depåområde och servicecenter. I samband med motorbanan byggs en depåbyggnad som innehåller garagen samt representations-, kontors- och restaurangutrymmen. Även för de andra banorna byggs nödvändiga stödutrymmen. Ytterligare förverkligas ett evenemangfält i projektområdet, som kommer att placeras innanför motorbanan.

Stiftande delägare är AKK Sports, Suomen Moottoriliitto (finska motorförbundet), A-Ahlström Ab och Iittis kommun.

logo ahlstrom 2 perustajaosakas suomenmoottoriliitto perustajaosakas iitinkuntaperustajaosakas akksportsoy