| | |

KYMIRING-UPPLEVELSECENTRET

KymiRing erbjuder fantastiska ramar för motorsport och övningskörning.

DEN LEDANDE MOTORBANAN OCH KÖRUTBILDNINGSCENTRET I NORRA EUROPA


KymiRing planerar en projekthelhet som byggs kring den ledande körutbildnings, trafiksäkerhets samt motorsportscentret i norra Europa.

Körutbildningscentret i KymiRing innefattar en mångsidig körövningsbana där det går att genomföra körutbildning för den tunga trafiken och för räddningstjänsten och försvarsmakten, samt körövning för civilfordon.

Helheten som planeras för motorsportsverksamheten består av en cirka 4,7 kilometer lång asfalterad, internationellt klassad motorbana, och en rallycrossbana i samband med den. Dessutom skapas en kartingbana samt en motocross-, speedway- och endurobana Avsikten är att man helhets betonat kan träna olika motorsportgrenar samt arrangera tävlingar.


Det är meningen att förverkliga byggnadsprojekt i området som bland annat innefattar ett hotell, en företagspark, skilda stödverksamhetsutrymmen samt ett depåområde och servicecenter. I samband med motorbanan byggs en depåbyggnad som innehåller garagen samt representations-, kontors- och restaurangutrymmen. Även för de andra banorna byggs nödvändiga stödutrymmen. Ytterligare förverkligas ett evenemangfält i projektområdet, som kommer att placeras innanför motorbanan.

Stiftande delägare är AKK Sports, Suomen Moottoriliitto (finska motorförbundet), A-Ahlström Ab och Iittis kommun.

perustajaosakas akksportsoy perustajaosakas suomenmoottoriliitto perustajaosakas iitinkunta perustajaosakas a ahlstromoy

  • logo sankari
  • logo apex
  • logo gbconsult
  • logo iitti
  • logo kinno 2
  • logo sito
  • logo testandtraining

Läge

KymiRing ligger i Tillola i Iittis kommun, gränsande till Kouvola, norr om landsväg 12.

Kymentie 748, 47400 Kausala

 havkraftEU 2014 2020 rgb MVkymenlaaksonliitto logo se webEU EAKR ESR SV vertical 20mm rgb mvELY LA03 Logo SV B3 RGB


© 2017 | Kymi Ring